MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


I.Študentská konferencia v Michalovciach


Autodiely Michalovce - Pytón

Zastúpené boli nie len slovenské vysoké školy ale aj Vysoké školy z Českej republiky.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!9.marca 2018 sa pod záštitou rektora Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., mult. konala na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašovanom pracovisku bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach po prvý krát „Študentská vedecká konferencia zameraná na študijný odbor Ošetrovateľstvo a Sociálna práca“. Konferencie sa zúčastnilo 22 študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia zo študijných odborov Ošetrovateľstvo, Sociálna práca, Rehabilitácia a Predškolská a elementárna pedagogika. Zastúpené boli nie len Slovenské vysoké školy ale aj Vysoké školy z Českej republiky. Príspevky účastníkov konferencie boli obsahovo zamerané na teoretické výstupy získané z doterajšieho štúdia, odprezentované príspevky s výskumnou časťou, ktoré poukazujú na tvorivú činnosť študentov, prepájajúcich nadobudnuté vedomosti so skúsenosťami, ktoré získali v praxi. Jednotlivé príspevky zaradené do sekcii podľa študijného odboru boli hodnotené komisiou, kde najlepšie práce boli odmenené diplomom a cenou. Konferencie sa pasívne zúčastnili študenti našej vysokej školy, pre ktorých bola určite prínosom a odniesli si z nej nie len nové vedomosti ako i motiváciu v napredovaní vo výskumnej práci, ktorá k vysokoškolskému štúdiu neodmysliteľne patrí. V budúcnosti plánuje vysoká škola pokračovať v usporadúvaní konferencií, kde budú mať študenti možnosť odprezentovať svoju činnosť a záverečné práce. Informovala RNDr.Daniela Barkasi,PhD. - zást.ved. Ústavu bl.M.D.Trčku Michalovce.

na snímke doc.ThDr.Peter Vansač,PhD.ved.ústavu bl.metoda Dominika Trčku v MI

na snímke vľavo RNDr.Mgr.Daniela Barkasi,PhD.

PhDr.Monika Guľašová,PhD.

doc.MUDr.Mária Belovičová,PhD.

Zverejnené: 20.03.2018
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov