MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Medzinárodná vedecká konferencia v Michalovciach


Prednášky aktívnych účastníkov boli prínosné z oblasti dôležitosti prepojenia sociálno-zdravotnej starostlivosti, či už v zariadeniach sociálnych služieb alebo v nemocničných zariadeniach.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Pod záštitou rektora Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., mult. sa 16. novembra 2018 na  Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašovanom pracovisku bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach konala piata medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Nevyhnutnosť dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike“. Konferencie sa zúčastnilo 36 aktívnych účastníkov z oblasti sociálnej práce a zdravotníctva, 8 účastníkov prezentovalo svoje príspevky v posterovej sekcii a záujem o tému konferencie prejavilo viac ako 100 pasívnych účastníkov. Konferenciu podporili aj zástupcovia vlády SR, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Mesta Michalovce. Konferencia sa uskutočnila za finančnej podpory Mesta Michalovce v rámci projektu „Vzdelávacie, voľnočasové a vedecké aktivity zamerané na študentov, deti a odbornú verejnosť v meste Michalovce“.

Prednášky aktívnych účastníkov boli prínosné z oblasti dôležitosti prepojenia sociálno-zdravotnej starostlivosti, či už v zariadeniach sociálnych služieb alebo v nemocničných zariadeniach. Vzhľadom na starnutie populácie je dôležité venovať zvýšenú pozornosť tejto oblasti. Získané poznatky z konferencie nám  pomôžu pri určení ďalšieho smerovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR. Nepretržitá aktualizácia smerodajných ukazovateľov je   tým najvhodnejším spôsobom napredovania nielen myslenia, ale i realizácie pri zriaďovaní a rozširovaní poskytovania služieb sociálno-zdravotnej pomoci. Dôkladnosť a dlhodobé plánovanie nám vo veľkej miere pomôžu  zlepšiť  a skvalitniť poskytovanie tohto druhu služieb.

 

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.

Zverejnené: 30.11.2018
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov