MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Promócia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety


Dňa 30.júna sa v MsKS v Michalovciach uskutočnila slávnostná promócia absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašovanom pracovisku bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Diplomy si prevzalo 66 absolventov dennej a externej formy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Sociálna práca a 34 absolventov dennej formy v bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.

Oblasti týchto študijných odborov prešli za posledné roky veľkými legislatívnymi zmenami. Pozícia sestry a sociálneho pracovníka sa legislatívne ukotvila, čím tieto profesie nadobudli svoje opodstatnenie a význam. Promócie sa zúčastnil rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. MUDr. Vladimír Krčméry,  DrSc. Dr. h. c. mult a primátor Mesta Michalovce Viliam Záhorčák. Obaja poukázali na veľmi dobrú spoluprácu a vzájomné vzťahy medzi mestom a vysokou školou.

Vzhľadom na demografickú situáciu na Slovensku, ale aj v našom regióne je zjavné, že tieto pomáhajúce profesie majú čím ďalej tým väčšie opodstatnenie, čo môžeme vidieť na narastajúcich počtoch seniorov, chronicky chorých, zriaďovaní zariadení sociálnych služieb, kde je pomoc týchto profesionálov nevyhnutná. Dôležitým aktom promócie bolo odovzdanie dekrétov „Mimoriadny profesor“ doc. MUDr. Márii Belovičovej, PhD. a doc. ThDr. Petrovi Vansačovi, PhD. na základe rozhodnutia Vedeckej rady vysokej školy.

Rektor VŠ prof. Krčméry vyslovil poďakovanie všetkým študentom, ktorí sa prihlásili na našu školu, pretože prostredníctvom nich môže naša VŠ poskytovať humanitárne a vzdelávacie aktivity a zachraňovať životy stoviek chorých po celom svete. Vrúcne poďakovanie vyslovil širokej verejnosti za úprimné modlitby, obety, za priazeň a podporu.

RNDr. Daniela Barkasi, PhD. - Zástupca vedúceho detašovaného pracoviska bl. M. D. Trčku v Michalovciach

 

FOTO: ALENA PEHANIČOVÁ

Zverejnené: 14.07.2018
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov