MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Na medzinárodnej konferencii v Michalovciach sa stretli odborníci zo sociálnej a zdravotnej oblasti


Výstupom z tejto konferencie bude Zborník vedeckých príspevkov, vydaných v zahraničí.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach usporiadalo v dňoch 09. – 10. 11. 2017 IV. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Spôsoby prepojenia sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou mesta Michalovce v rámci projektu „Voľnočasové a vzdelávacie aktivity zamerané na deti, študentov a seniorov“. Konferencie sa zúčastnilo 150 aktívnych a pasívnych účastníkov. Počas dvoch dní odznelo veľa podnetných prednášok zo Slovenska a zahraničia. Konferenciu slávnostne otvoril rektor vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., mult.  a účastníkov konferencie srdečne pozdravil a poprial úspešné rokovanie aj viceprimátor mesta Michalovce MUDr. Benjamín Bančej.

 

Téma konferencie je v súčasnosti vysoko aktuálnou problematikou, na čom sa zhodli i prednášajúci, pôsobiaci nie len na akademickej pôde, ale sú i špičkovými odborníkmi v sociálnej a zdravotnej oblasti. Výstupom z tejto konferencie bude Zborník vedeckých príspevkov, vydaný v zahraničí.

 

Na snímke (dole) doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.MPH,MBA-Ministerstvo zdravotníctva SR

 

doc. ThDr. Peter Vansač,Phd.- vedúci Ústavu bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce

 

rektor- prof. MUDr. Vladimír Krčmery,DrSc.Dr.h.c.mult

 

RNDr. Daniela Barkasi - zást. ved. Ústavu bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce

Zverejnené: 28.11.2017
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov