MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Centrum prvého kontaktu Michalovce


Autodiely Michalovce - Pytón

Dňa 10. apríla 2017 bol hosťom Ekonomickej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach riaditeľ Centra prvého kontaktu v Michalovciach, Ing. Ľuboslav Závacký.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!



Okrem hlavného poslania Centra prvého kontaktu v Michalovciach, ktorým je poskytovanie poradenských služieb pre začínajúce a existujúce malé a stredné podniky orientuje svoje aktivity aj do podpory cezhraničnej podnikateľskej spolupráce a to vďaka výhodnej geografickej polohe v blízkosti Slovensko – Ukrajinských hraníc. Centrum prvého kontaktu v Michalovciach svoju činnosť zahájilo už v roku 2002 ako nezisková inštitúcia a od roku 2006 sa aktívne venuje cezhraničnej Slovensko – Ukrajinskej spolupráci pri pomoci malým a stredným podnikom z oboch strán hraníc. Pre financovanie cezhraničných aktivít využívajú najmä projekty financované Európskou úniou. V súčasnosti ponúka nielen poradenstvo malým a stredným podnikateľom, ale aj spracovanie a manažovanie projektov EÚ, spracovanie podnikateľských zámerov, ako aj vzdelávanie na základe akreditácia ministerstva školstva a iné aktivity.

Riaditeľ CPK Ing. Ľuboslav Závacký poukázal na predmete Podnikanie v malých a stredných podnikoch, ktorý sa vyučuje v tretom ročníku pod vedením doc. Ing. Michala Stričíka, PhD. v rámci študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“, na význam cezhraničných vzťahov, čo  pozitívne ovplyvňuje aj nárast ekonomickej nezávislosti, obchodný úspech podnikateľov v prihraničných regiónoch, vytvorenie obojstranných partnerstiev medzi podnikateľmi ako aj cezhraničné obchody so zahraničnými spoločnosťami. Študenti sa v diskusii zaujímali najmä o možnosti poskytovania  finančnej pomoci malým a stredným podnikateľom, ako aj o to, aké je podnikateľské prostredie na Ukrajine.

Na záver stretnutia riaditeľ Centra prvého kontaktu ocenil, že sa mohol zúčastniť prezentovania semestrálnych prác študentov - podnikateľských plánov, ktoré by mali byť prvým krokom každého začínajúceho podnikania. Predpokladom úspešného štartu novovznikajúceho podniku je na prvom mieste zostavenie kvalitného podnikateľského plánu. Podnikateľský plán slúži k jasnejšiemu dosahovaniu podnikových cieľov a vízií a samozrejme, aj ako podklad pre získanie potrebných finančných zdrojov od bankových inštitúcií, investorov alebo napríklad pomoci z Centra prvého kontaktu.

            Toto stretnutie bolo ukončené silným potleskom zo strany študentov a slovami vďaky za praktické informácie, ktoré získali týmto stretnutím.

Mária Prokopovičová

       študentka EU PHF Michalovc

Zverejnené: 24.04.2017
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :



Bazár autodielov