MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


MICHALOVCE: Do mestských škôl a škôlok nastúpilo vyše 5-tisíc detí


V pondelok 5. septembra sa začal nový školský rok aj pre viac ako päť tisíc detí michalovských materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!V nastávajúcom školskom roku 2016/2017 bude naše materské školy navštevovať 928 detí, z toho 316 detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V základných školách sa bude v 165 triedach vyučovať 4 147 školákov. Základnú umeleckú školu na Štefánikovej ulici bude navštevovať  1 181 žiakov v štyroch odboroch – hudobný (548), tanečný (176), výtvarný (442) a literárno-dramatický (15).

V minulom školskom roku museli základné školy zvládnuť inováciu štátneho vzdelávacieho programu. Tá sa týkala  žiakov 1. a 5. ročníka. Novinky boli zaťažkávacou skúškou nie len pre žiakov, ale aj pre ich učiteľov, pre ktorých inovácia znamenala zvýšené nároky na ich prípravu a prácu. Po základných školách prišli na rad aj materské školy, kde sa inovácia štátneho vzdelávacieho programu povinne začína v práve začínajúcom školskom roku. V týchto dňoch vrcholí práca riaditeliek a učiteliek materských škôl na uvedenom programe.

Práca našich pedagógov sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch, o čom svedčia úspechy  vo vyhodnotení škôl na Slovensku podľa Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO) za druhý polrok 2015, kde sa v prvej desiatke najlepších umiestnili dve základné školy z Michaloviec, a to na 2. mieste – I. ZŠ T.J.Moussona a na 7. mieste – VI. ZŠ, Ul.okružná 17.

Mesto ako zriaďovateľ sa usiluje všestranne podporovať základné a materské školy a inak tomu nebude ani v nastávajúcom školskom roku. Pripravená je podpora pre realizáciu rôznych aktivít v mimoškolskej činnosti, v športovej oblasti, umeleckej činnosti, denné tábory, sídliskové súťaže, olympiády, vedomostné súťaže, projekty a pod.

Dôležitou súčasťou kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu je aj prostredie, v ktorom sa deti učia. Mesto preto pravidelne zabezpečuje údržbu a opravu škôl a školských zariadení. V minulom školskom roku a počas prázdnin sa nám podarilo vymeniť okná a opraviť prednú časť fasády budovy na III. ZŠ na Moskovskej ulici a ukončiť rekonštrukciu a prístavbu budovy školy na Ulici mlynskej. Vymenili sme okná v učebňových pavilónoch v V. ZŚ, Školská ulica a tiež bola ukončená výmena okien v budove a spojovacej chodbe na IV.ZŠ na Komenského ulici. V tomto období prebieha ešte rekonštrukcia kúrenia, rozvodov a hygienických zariadení v telocvični V. ZŠ z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR. V materských školách sme zrealizovali viaceré drobné opravy budov a opravou  detských hygienických zariadení v MŠ na Ulici F. Kráľa a v MŠ, Ul. Komenského, sme kompletne ukončili opravy týchto zariadení vo všetkých materských školách.

V tomto školskom roku Mesto plánuje ukončiť výmenu okien a dverí vo všetkých základných školách, a to výmenou na zostávajúcich dvoch z nich (V.ZŠ a VIII.ZŠ) a v MŠ na Ulici Vajanského.

Začali sme s opravou fasády prednej časti  budovy III. ZŠ, kde by sme chceli s prácami pokračovať a rovnako tak pripravujeme opravu fasády na V. ZŠ a rekonštrukciu kúrenia a rozvodov v IV. ZŠ na Komenského ulici.

Zároveň sa Mesto bude usilovať nájsť možnosti, aby sme v areáloch škôl  naďalej pokračovali  v budovaní multifunkčných športovísk, dopravných ihrísk a oddychových zón pre deti. Informovala Ing. Iveta Palečková, vedúca referátu komunikácie, propagácie a kultúry MsÚ v Michalovciach.

Ilustračné foto: TOM

Zverejnené: 05.09.2016
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov