MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


V Michalovciach otvorili Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia


Mesto Michalovce začalo realizovať projekt prevencie obchodovania s ľuďmi. Jeho hlavným zámerom bolo zriadenie centra pomoci – Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Nové centrum pomoci bolo oficiálne otvorené dnes vo štvrtok 22. októbra o 9.00 hod. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček a  riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Juraj Leško. Vzhľadom na to, že náš región patrí z hľadiska obchodovania s ľuďmi medzi najohrozenejšie, je veľmi dôležité venovať dostatočnú pozornosť práve tejto problematike. Hlavným cieľom projektu je informovať širokú verejnosť o nástrahách a formách obchodovania s ľuďmi prostredníctvom realizácie preventívnych aktivít. Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vo výške 6 000 €. Mesto spolufinancuje projekt finančnou čiastkou 1 000 €.


Slovenská republika je prevažne považovaná za krajinu pôvodu resp. za zdrojovú krajinu obetí. Obchodovanie s ľuďmi na území SR však nemožno vylúčiť a štatistické údaje dokazujú jeho existenciu aj u nás. Najviac obetí obchodovania s ľuďmi pochádza z Košického kraja. Z uvedeného vyplýva, že realizácia preventívnych aktivít priamo v centre problematického regiónu je veľmi potrebná. Novovytvorené centrum – miesto prvého kontaktu bude vykonávať preventívnu činnosť, a to tak, že všetkým záujemcom bude poskytovať podrobné informácie potrebné pred vycestovaním do zahraničia. Na realizácií poradenských aktivít sa okrem centra pomoci budú podieľať aj partneri projektu – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce (ÚPSVaR), Občianske združenie Pomoc rodine a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Úlohou úradu práce bude identifikovať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi - klientov úradu, ktorí majú záujem o vycestovanie do zahraničia najmä za prácou. Pracovníci úradu im odporučia navštíviť Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia, kde budú poučení a informovaní o nástrahách a rizikách spojených s vycestovaním, resp. so sprostredkovateľmi práce. Úloha OZ Pomoc rodine bude spočívať v poskytovaní poradenstva a psychologickej pomoci pre skutočné obete obchodovania s ľuďmi. IOM bude vykonávať najmä poradenskú činnosť a spolupracovať s ostatnými partnermi na základe svojich predchádzajúcich skúseností.


Mesto vytvorilo a upravilo školiacu miestnosť na Námestí osloboditeľov č. 84,  v susedstve sídla mestskej polície, pre potreby projektu. Zabezpečili sme vybavenie miestnosti nábytkom a modernou výpočtovou technikou a pripravené máme aj informačné materiály – bannery, plagáty, brožúrky a letáky pre šírenie preventívnych informácií.  V mesiacoch október až december 2015 prebiehajú v školiacej miestnosti školenia pre študentov stredných škôl a gymnázií k uvedenej problematike. Realizácia poradenskej činnosti pre jednotlivcov, ktorých odporučí ÚPSVaR, bude prebiehať prostredníctvom individuálnych pohovorov. Táto služba je samozrejme k dispozícii aj pre širokú verejnosť, teda pre všetkých,  ktorí o toto poradenstvo prejavia záujem. Miesto prvého kontaktu sa stane miestom permanentnej poradenskej pomoci nielen počas realizácie projektu ale aj po jeho ukončení.  Informovala hovorkyňa mestského úradu Michalovce Iveta Palečková.

Zverejnené: 22.10.2015
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov