MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


MICHALOVCE: Stovky Michalovčanov sa rozlúčili s veľkým kňazom


Zomrel redemptorista a rehoľný kňaz Štefan Ištvanik.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Dňa 12. augusta vo veku 83 rokov odovzdal svoju dušu do rúk svojho Vykupiteľa rehoľný kňaz  Štefan Ištvanik CSsR. Pre jeho vieru a príkladný obetavý kňazský život si ho vážili tisícky veriacich nielen z okresov Michalovce a Sobrance, ale z rôznych kútov Slovenska. V Michalovciach sa s ním prišlo vo štvrtok dopoludnia rozlúčiť do Baziliky Zoslania Svätého Ducha stovky veriacich.

 

FOTO: Ivan Drobňák

Božskú Liturgiu a pohrebné obrady vykonal vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

 

FOTO: Ivan Drobňák

Telesné pozostatky rehoľného kňaza boli uložené v hrobke redemptoristov na Mestskom cintoríne v Michalovciach.

 

FOTO: Ivan Drobňák


Štefan Ištvanik sa narodil 24. novembra 1929 v Závadke, okres Spišská Nová Ves. Bol najstarší zo štyroch detí. Základnú školu navštevoval v Závadke v rokoch 1937-1944. Svoje gymnaziálne štúdiá začal v Podolínci v juvenáte u redemptoristov. Po dvoch rokoch prestúpil na štátne gymnázium v Michalovciach a rehoľný juvenát dokončil v Michalovciach. Roku 1949 začal noviciát na Morave v Červenke pri Litovli.V noci z 13. na 14. apríla 1950 pri akcii „K“ bol internovaný na Králiky. Nakoľko v tom čase bol noviciát preložený na Králiky, kde boli internovaní aj predstavení noviciátu, mohol pokračovať v noviciáte aj počas internovania. Noviciát zavŕšil zložením prvých rehoľných sľubov v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa dňa 2. augusta 1950, ktoré zložil v Králikách.


FOTO: Ivan Drobňák

Dňa 15. septembra nastúpil do PTP v Komárne, potom pracoval ešte v Podbořánoch na stavbe a v Hájniku pri Zvolene. V PTP strávil 3 roky, 3 mesiace a 15 dní. V civile začal pracovať ako skladník v Ružomberku. V roku 1957 dokončil si gymnaziálne štúdia maturitou v Liptovskom Mikuláši. V tom istom roku nastúpil na Vysokú pedagogickú školu v Bratislave. Ale pretože sa chcel stať rehoľným kňazom po prvom semestri bol prepustený z Vysokej školy a prípisom z povereníctva školstva mu bolo zakázane študovať na akejkoľvek inej Vysokej škole v Československu. Popri zamestnaní si však vo večerných hodinách spravil zdravotnícke minimum a dostal aj pracovné miesto sanitára na detskom ortopedickom oddelení pri Detskom ústave pre telesne postihnuté deti v Bratislave. Neskôr si spravil Strednú zdravotnícku školu a začal pracovať, ako zdravotník so stredoškolským vzdelaním.

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi, v novembri 1968 nastúpil na teologické štúdiá v Bratislave. Bol prijatý do tretieho ročníka, nakoľko mu uznali dva ročníky teológie, ktoré absolvoval tajne u P. Jána Mastiliaka CSsR. Diakonské svätenia prijal spolu s P. Jánom Gajdošom v Brusnici pri Stropkove v júni 1970. Absolutórium z teológie získal v júni 1971. V Prešove dňa 20. júna 1971 bol vysvätený za kňaza dnes už blahoslaveným hieromučeníkom Vasiľom Hopkom.

Ako správca farnosti pôsobil najprv vo Veľkej Poľane, na poľsko-ukrajinských hraniciach, kde bol do roku 1975. V tom istom roku sa stal správcom farnosti Pčolinné. Ďalším dekrétom bol v roku 1977 preložený do farnosti Kolonica, kde pôsobil až do roku 1990. Počas jeho pôsobenia v Kolonici postavil kaplnku Matke Ustavičnej Pomoci v Snine, ku ktorej bol po páde totality komunizmu pribudovaný chrám pre gréckokatolíkov. Do kláštora redemptoristov v Michalovciach prišiel v lete 1990. Bol menovaný za miestneho predstaveného. Hneď začal opravu a rekonštrukciu kláštora a chrámu.

P. Štefan bol duchovne veľmi horlivým kňazom. Okrem zvyčajnej kňazskej služby dával často duchovné cvičenia tak kňazom ako aj laikom. Bol vyhľadávaním spovedníkom a duchovným vodcom. Dlhý čas slúžil aj ako exorcista Košicého exrachátu. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. V roku 1994 obnovil spolok Arcibratstva svätého ruženca. Aktívnym putovaním po východnom Slovensku získaval nových členov ochotných sa modliť sv. ruženec. Dnes má Arcibratstvo sv. ruženca jeho pričinením vyše 20 000 žijúcich členov. Otec Štefan Ištvaník bol riadnym spovedníkom rehoľných sestier baziliánok, služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, aj klauzúrovych redemptoristiek. Mnohí veriaci vyhľadávali jeho pomoc. Bol známym a obľúbeným kazateľom a hlavne mužom modlitby.

Od roku 1991 chodieval pastoračne vypomáhať na Ukrajinu: Mukačevo, Dorobratovo, Studené, Rudavec, Mižhirje, Izka, Koločava, Stryhaľne a inde, kde bolo treba. Od augusta 1996, ako predstavený misijnej skupiny, odišiel pôsobiť na Ukrajinu do kláštora v Koroleve. Vybudoval tu kláštor a začal aj so stavbou chrámu, ktorý je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. Začiatkom roku 2000 sa vrátil do kláštora v Michalovciach. V roku 2012 dostal od vladyku Milana Šašíka osobitné vyznamenanie blaženého hieromučeníka Teodora Romžu za požehnané pastoračné pôsobenie v Mukačevskej eparchii. V roku 2009 dostal cenu primátora mesta Michalovce za duchovný rozvoj občanov a mládeže mesta.

V júni 1992 zásluhou o. Štefana vyšlo prvé číslo obnoveného časopisu Misionár, ktorý začali redemptoristi vydávať už v roku 1942, ale v roku 1949 bol komunistami zakázaný. Sedem rokov bol jeho šéfredaktorom a do konca života jeho aktívnym príspievateľom. Ešte počas komunizmu o. Štefan vydal samizdatovo deväť ročníkov ľudových kázní. Boli vydané pod jeho pseudonymom Kolrozjal, čo bolo skratkou dedín, v ktorých pôsobil: Kolonica, Roztoka a Jalová. Od roku 2002 začal vydávať prílohu časopisu Misionár pod názvom Ľudová čítanka na nedele a sviatky. Sú v nej misijné ľudové kázne na nedele a sviatky celého roka.

Zdroj: TK KBS/Metod Lukačik CSsR

FOTO: Ivan Drobňák

Ježiš jej povedal: „ Jasom vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť ak keď umrie,“ 

Zverejnené: 15.08.2013
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov