MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


MICHALOVCE: Nikodémova noc je pre všetkých, ktorí hľadajú a pochybujú


Brány kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Michalovciach na sídlisku Stráňany sú v piatok v noci otvorené pre všetkých, ktorí hľadajú, pochybujú a zápasia s rôznymi problémami a hriechom.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na mnohé otázky,  pokoj  a zmysel života je určená Nikodémová noc.  Každý prvý piatok v mesiaci ste pozvaný  k stretnutiu s Ježišom vo sviatosti zmierenia, alebo formou duchovného rozhovoru s kňazom do kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Michalovciach. K dispozícii vám budú kňazi Pallotíni z Michaloviec. Najbližšie je Nikodémova noc tento piatok 8. marca. Kňaz je vám v kostole k dispozícii do  23.00 hod. Nikodémova noc je pastoračný projekt katolíckej cirkvi, ktorého iniciátorom sú Pallotíni. Podstatou je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej Eucharistii. Adorácia prebieha v katolíckych chrámoch, v tichu, v tme, za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť na prijatie sviatosti zmierenia alebo k osobnému rozhovoru. Nikodémova noc vznikla ako odpoveď na otázku, ako hľadať a nachádzať cestu k Ježišovi v dnešnom uponáhľanom svete a umožniť všetkým stretnutie s Pánom mimo pracovnú dobu a povinnosti. V noci je možné v chráme zúčastniť sa tichej adorácie, počas ktorej je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo sa porozprávať s kňazom.

Kto bol Nikodém

Evanjelium podľa Jána - kapitola 3

 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.  On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh."  Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."  Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"  Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.  Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha."  Nikodém sa ho opýtal: "Ako sa to môže stať?" Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?  Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.  Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?  Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.  A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,  aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."  Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.  Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.  A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

 

Ilustračné foto: KRALIKOVA

Zverejnené: 06.03.2013
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov