MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Colníci poslali vagón so zvýšenou radiáciou naspäť na Ukrajinu


Autodiely Michalovce - Pytón

Dňa 16.2.2013 v čase o 8:00 hod. colníci Colného úradu Michalovce na železničnom hraničnom priechode Maťovské Vojkovce zaznamenali radiačný alarm pri vstupe nákladnej vlakovej súpravy smerujúcej z Ukrajiny na Slovensko.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Pri vstupe vlakovej súpravy s aglomerovanou železnou rudou smerujúcou z krivorožského železorudného kombinátu pre železiarne na Slovensku, stacionárny radiačný systém na colnom hraničnom priechode v Maťovských Vojkovciach signalizoval radiačný alarm pri prvomom vagóne súpravy. Colníci odborného útvaru – oddelenia špeciálnych technológií následne vykonali kontrolné merania ručným detekčným prístrojom, ktorý identifikoval zdroj radiácie a potvrdil zvýšené hodnoty gama žiarenia u tohto vagóna. Zdrojom zvýšenej radiácie bolo Rádium 226 v stĺpiku bočnice tohto jedného železničného vagóna. Nejedná sa o štiepnu jadrovú látku, ide o prvok, ktorý je zdrojom prirodzenej radiácie. S prirodzenou radiáciou sa môžeme stretnúť aj bežne v prírode napr. pri stavebných materiáloch, niektorých druhoch lesného ovocia alebo banánoch, takáto radiácia sa vyskytuje tzv. v pozadí. Colníci v tomto prípade namerali takmer 20 násobne zvýšené hodnoty radiácie. Namerané hodnoty boli v rozmedzí do 910 nSv/h pri pozadí vagóna 50 nSv/h. Pre priblíženie predstavy uvádzame, že 1 μSV (mikroSievert =0,000 001 Sv) je dávka, ktorú dostane bežný obyvateľ za rok z prostredia, v ktorom žije. Táto dávka teda samostatne neznamenala akútne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, ale je potrebné si uvedomiť, že colníci, a to nielen v Maťovciach, ale na celom úseku shengenskej hranice dôsledným vykonávaním colných kontrol tovaru, osôb a dopravných prostriedkov chránia bezpečnosť a zdravie obyvateľstva. Preto sú postupy a špeciálne technológie colníkov na hraničných priechodoch nastavené tak, aby sa akékoľvek zvýšenie radiácie zistilo a po odbornom vyhodnotení rizika nebezpečenstva sme prijali včasné a účinné opatrenia. O tejto mimoriadnej udalosti boli ihneď informované aj príslušné orgány s pôsobnosťou v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením a Železnice SR. Kontaminovaný vagón bol na železničnej stanici Maťovce pod colným dohľadom oddelený od vlakovej súpravy a presunutý na vyhradené izolované miesto na určenej koľaji s vyznačením bezpečného pásma. V súlade s rozhodnutím hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (Oddelenia ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením) bolo rozhodnuté o vrátení kontaminovaného vagóna na územie Ukrajiny do 24 hodín. Vagón vystúpil z územia SR dňa 16.2.2013 o 13:55 hod. V tomto roku sa jedná o prvý takýto prípad radiačného alarmu na colnom hraničnom priechode Maťovské Vojkovce. Informovala hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová

 

Foto: Colný úrad Michalovce

Zverejnené: 17.02.2013
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov