MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


V Michalovciach postavia nemocnicu novej generácie. Takto by mala vyzerať


Autodiely Michalovce - Pytón

Pacienti sa môžu tešiť na nový štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze! Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovce dnes oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších skúseností a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Pacienti sa tak môžu tešiť na vysoký počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom denného svetla a na moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom. Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur. Plánované spustenie novej prevádzky je na začiatku roka 2018.

 


„Pripravovaná výstavba novej nemocnice v Michalovciach je jeden z mála z medicínskych prípadov v pôsobnosti samosprávy. Na Slovensku nie je veľa miest, kde sa niečo podobné podarilo. Naopak, mnohé menšie nemocnice majú vážne existenčné problémy. Tento fakt veľmi jasne potvrdzuje správnosť našich krokov, ktoré sme urobili pred niekoľkými rokmi, keď sme sa rozhodli spolupracovať pri spravovaní štyroch nemocníc so strategickým partnerom. Bolo veľmi ťažké presvedčiť poslancov aj verejnosť, že samospráva nemá prostriedky ani skúsenosti s manažovaním nemocníc. Naše rozhodnutie sa však ukázalo prezieravým a rozumným. Obyvatelia Košického kraja vďaka tomu dostávajú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a podmienky jej poskytovania by sa v budúcnosti mali ďalej zlepšovať,“ povedal Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

 

 

 

„Našou ambíciou je zmeniť paradigmu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Nová nemocnica sa má stať vlajkovou loďou našej siete a súčasne inšpiráciou aj pre ďalšie nemocničné projekty v krajine,“ uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Svet zdravia, a. s.

 Medzinárodné know-how

Keďže na Slovensku v posledných desaťročiach nebola vybudovaná žiadna všeobecná nemocnica, Svet zdravia sa rozhodol nájsť chýbajúce know-how v zahraničí. V medzinárodnom tendri nakoniec spomedzi dvanástich západoeurópskych architektonických kancelárií vyhralo so svojím návrhom holandské štúdio Dutch Health Architects. To je podpísané pod desiatkami nemocníc v Holandsku a v Belgicku, ale aj vo vzdialenejších lokalitách, ako sú Čína, Rusko alebo Indonézia. Hlavným lokálnym projektantom sa stala spoločnosť ARTES Design Košice.

 

Medicínske oddelenia v novej nemocnici

Všetky súčasné oddelenia budú umiestnené v štyroch hlavných medicínskych objektoch novej nemocnice. V novej budove to budú: urgentný príjem, centrálna JIS a ARO, rádiológia vrátane CT a MR vyšetrení, Matka a dieťa (pôrodnica, neonatológia, pediatria), chirurgické oddelenia (chirurgia, traumatológia, ortopédia, urológia, gynekológia) a internistické oddelenia (interné, geriatria a neurológia), centrálne operačné sály, jednodňová chirurgia, pôrodné sály. Dnešný chirurgický pavilón prejde rekonštrukciou a v roku 2018 tam bude sprevádzkovaná ambulantná časť nemocnice. Bude priamo prepojený s novou budovou nemocnice. Do uvedeného obdobia je naplánovaná aj rekonštrukcia pavilónu infektológie a pneumológie. Samostatný pavilón onkologického kompetenčného centra bol zrekonštruovaný v tomto roku.

 Kľúčové fakty

 Nová budova: prízemie a tri nadzemné poschodia

 • Centrálny urgentný príjem
 • 7 moderných operačných sál
 • 230 izieb s lôžkami v celej nemocnici – nárast o 45 % oproti súčasnosti
 • 186 izieb s lôžkami v novej budove (80 jednolôžkových izieb)
 • Priemerný počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 na 1,6 v novej budove a na 1,8 v celej nemocnici. To priamo potvrdzuje novú úroveň komfortného štandardu a súkromia pre pacientov
 • Flexibilná kapacita lôžok 406 až 486 v novej nemocnici (301 až 381 v novej budove)
 • Potenciál nárastu výkonov jednodňovej chirurgie až o 100 %
 • Moderný parkovací systém pre návštevníkov, zamestnancov a pre dodávateľov
 • Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

Nové medicínske procesy

Nevyhnutnou podmienkou optimálnej zdravotnej starostlivosti a uplatňovania progresívnych metód liečby sú permanentné vzdelávanie lekárov a modernizácia technického vybavenia. S tým úzko súvisí aj efektívnejšie využívanie kapacít, čo by michalovská nemocnica mala dosiahnuť cez centralizáciu funkcií. V súčasnosti ich má roztrúsené po rôznych častiach budovy a areálu. Nová nemocnica bude zorganizovaná tak, aby sa spoločne využívali kapacity lôžok, ambulancií, zákrokových miestností a ďalších priestorov. To isté platí aj na služby vysoko špecializovaného odborného personálu. Lekár tak bude mať všetky výkonné zložky pri sebe. Týmto spôsobom pacient dostane rýchlejšiu a lepšiu starostlivosť. Príkladom takejto organizácie bude spoločný úsek zameraný na matku a na dieťa, ktorý bude pozostávať z pôrodnice, neonatológie a z pediatrie. Pôjde o nóvum v slovenskom zdravotníctve. Súčasťou koncepcie novej generácie nemocníc je aj väčší dôraz na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Umožní to využívať progresívne a neinvazívne liečebné metódy, zásluhou čoho pacient po zákroku nebude musieť zostávať niekoľko dní na lôžku. Jednodňová chirurgia môže v priebehu piatich rokov v michalovskej nemocnici vzrásť až o sto percent.

 

Nový centrálny urgentný príjem bude fungovať podľa západoeurópskych štandardov. Táto časť nemocnice bude nadpriemerne vybavená z priestorového aj z technického hľadiska. S urgentným príjmom bezprostredne susedia diagnostické úseky, anestéziologicko-
-resiscutačné oddelenie a jednotky intenzívnej starostlivosti, kam bude možné pacienta čo najjednoduchšie presunúť, respektíve transportovať urgentným výťahom k operačným sálam. Je to ďalší príklad, ako efektívne budú v novej nemocnici usporiadané jednotlivé oddelenia.

Liečivé prostredie

Jedným z dominantných znakov modernej nemocnice je liečivé prostredie. Nemocnica nielenže musí plniť všetky svoje medicínske úlohy, ale zároveň musí vytvárať také prostredie, aby sa tam pacient cítil dobre. Príjemné prostredie bude navodzovať vhodná kombinácia interiérových prvkov, tvarov, farieb a prírodných materiálov. Zámerom architekta je vyvolať v pacientovi pocit bezpečia a dôvery, na tomto mieste dostane profesionálnu zdravotnú starostlivosť. V tejto súvislosti je veľmi dôležitým aspektom aj celkové prepojenie interiéru a exteriéru. Architektúrou stavby budú vytvorené 4 patiá a ako deliace priečky budú slúžiť presklené steny, takže každá miestnosť v budove bude mať dostatok denného svetla. To, čo nevidno navonok, ale čo je veľmi dôležité v kontexte liečivého prostredia, je správna akustika. Michalovská nemocnica tak získa špecifickú atmosféru, o ktorú sa postarajú aj vnútorné záhrady a átriá. Už dnes je súčasťou areálu park, do ktorého bude citlivo integrovaná aj nová budova so štvorcovým pôdorysom. Pôjde o nemocnicu obklopenú zeleňou v strede mesta. Vysoký potenciál tejto lokality sa modernou stavbou umocní a park ešte skrášli. K celkovej pohode bude v priestoroch budovy prispievať aj jednoduchá navigácia, ktorú každý návštevník rýchlo pochopí. V rámci uplatnenia princípu dvoch smerov poľahky nájde lekára aj svojho príbuzného na lôžkovom oddelení.

 Funkcia rooming in

Prístup k pacientovi bude už o pár rokov v Michalovciach iný, ako je bežné v slovenských nemocniciach. „Chceme zabrániť zbytočným vyšetreniam, čakaniam a stresu,“ hovorí manažér rozvoja siete nemocníc Svet zdravia Juraj Mičko. „Jednou z predností bude funkcia rooming in, ktorá umožní rodinnému príslušníkovi prenocovať s pacientom v izbe. V každej jednoposteľovej izbe sa bude nachádzať rozťahovací gauč. Zapojenie člena rodiny do zdravotnej starostlivosti prispeje k tomu, že pacient sa bude cítiť bezpečnejšie, a zároveň bude intenzívnejšia aj komunikácia s lekármi.“

Nový štandard nemocničnej izby

 • Harmonický interiér
 • Rooming in – ubytovanie sprevádzajúcej osoby v jednolôžkovej izbe
 • Pripojenie na internet a TV
 • Vlastné sociálne zariadenie
 • Výhľad na zeleň
 • Príjemná akustika

Udržateľná budova

Michalovská nemocnica bude odzrkadľovať trendy v súčasnosti uplatňované pri výstavbe moderných zdravotníckych zariadení v západnej Európe. Pôjde o kompaktnú budovu s veľmi čistými logistickými tokmi, ktorá bude prepojená s poliklinickou časťou. Pri tvorbe konceptu bolo dôležité navzájom oddeliť tri základné trasy – pohyb urgentných pacientov, pohyb plánovaných pacientov, pohyb zamestnancov a tovarov a služieb, a to v rámci celého areálu, budovy a jednotlivých podlaží, aby nedochádzalo k ich kríženiu. Takto možno dosiahnuť harmonickú atmosféru, vyššiu bezpečnosť a hygienický štandard.

Flexibilita a plávajúce lôžka

 Dôležitým prvkom v koncepcii nemocnice novej generácie je flexibilita. Nová budova je navrhnutá tak, aby sa dalo zohľadniť nové požiadavky na zdravotnú starostlivosť. Budovu bude jednoducho možné rozšíriť alebo vnútorne reorganizovať. V rámci oddelení sa bude využívať „princíp plávajúcich lôžok“. „Príslušné oddelenia nie sú stavebne oddelené pevnou stenou, aby bolo možné v prípade potreby posunúť myslenú alebo mobilnú hranicu oddelenia a vytvoriť väčšiu kapacitu jedného oddelenia na úkor druhého. Pri mimoriadnych situáciách, akou môže byť napríklad priemyselná havária, budeme schopní promptne zvýšiť počet lôžok na traumatologickom oddelení na úkor chirurgie a naopak. Ak by bolo potrebné celkovo rozšíriť kapacitu, dostatočne veľké jednolôžkové izby by sme vedeli počas dňa rozšíriť na dvojlôžkové,“ doplnil Juraj Mičko. Veľké izby pre štyroch a viacerých pacientov v novej nemocnici nebudú. Približne 40 percent kapacít budú tvoriť jednolôžkové a 60 percent dvojlôžkové miestnosti. Len vo vybraných prípadoch budú aj trojlôžkové.

Časový harmonogram

Ak všetko pôjde podľa plánu, na jeseň tohto roka bude možné získať územné rozhodnutie a na prelome rokov 2014/2015 sa plánuje podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Toto je hlavný predpoklad na možný začiatok výstavby v druhej polovici 2015. Plánované spustenie novej prevádzky je na začiatku roka 2018.

TLAČOVA SPRAVA

FOTO: SVET ZDRAVIA

Viac informácií nájdete na www.svetzdravia.com/novanemocnica.

Zverejnené: 26.06.2014
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov