MICHALOVSKÉ SPRÁVY- VAŠE INTERNETOVÉ NOVINY
, meniny má , zajtra
lupa
domov


Za fingované manželstvá hrozí trestné stíhanie i majetková ujma


Autodiely Michalovce - Pytón

Tento rok už polícia odhalila tri prípady účelových manželstiev, kde bolo obvinených šesť osôb.

FOTO

Pripoj sa k nám na FaceBooku a buď vždy v obraze!Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polícii úspešne odhaľuje „sobášne podvody“. Dôvodom takýchto sobášov je predovšetkým získanie trvalého pobytu na našom území pre cudzinca a finančný zisk pre Slováka. Cudzinec, ktorý si zoberie Slováka, môže požiadať o trvalý pobyt na  Slovensku na päť rokov a zároveň získa neobmedzený vstup do celého schengenského priestoru.

Tento rok už polícia odhalila tri prípady účelových manželstiev, kde bolo obvinených šesť osôb. Jedným z posledných prípadov, kde boli obvinené tri osoby, došlo k dohode dvoch páchateľov, Zhenmin H.(52 rokov) a Jozefa P. (41 rokov), ktorí nahovorili Eleonóru P. ( 20 rokov), aby si za sumu 5 tisíc eur vzala za manžela občana Čínskej ľudovej republiky. Zosobášili sa na matričnom úrade v Nových Zámkoch. Po uzatvorení sobáša cudzinec požiadal na oddelení cudzineckej polície o trvalý pobyt, ktorý bol následne zrušený po preukázaní, že sa jednalo o účelový sobáš.      

 V minulom roku policajti odhalili deväť takýchto prípadov, kde bolo obvinených 12 osôb a celkový zisk páchateľov bol vo výške približne 16.000 eur. Manželstvo uzatvárali najmä cudzinci z Ukrajiny, Srbska, Vietnamu, Alžírska, Číny, Macedónska a z Maroka. Slováci sa často nechávajú nahovoriť na fingované svadby s vidinou ľahkého zarobenia peňazí neuvedomujúc si ďalekosiahle následky takéhoto konania. Okrem toho, že za uzavretie takéhoto manželstva hrozí väzenie, sobáš sa nedá anulovať, a je potrebné rozviesť sa podľa zákonov Slovenskej republiky. Účelové manželstvo je Trestným zákonom pomenované ako prevádzačstvo. Občanom Slovenska zaň hrozí trestná sadzba dva až osem rokov, cudzincovi hrozí vyhostenie na päť rokov. Ak by slovenský občan mal nejaký majetok, napríklad dom, mohol by si cudzinec aj po vyhostení do domovskej krajiny nárokovať dedičstvo.Je dôležité uvedomiť si všetky následky súvisiace s podvodnými sobášmi a nedať sa zlákať vidinou bohatstva a ľahko zarobených peňazí. Nie je s nimi spojená len trestnoprávna zodpovednosť, keďže sa občan SR dopúšťa trestného činu prevádzačstva, ale aj ďalšie záväzky spojené nielen s vyživovacou povinnosťou, ak sa v čase manželstva narodia deti, ale aj dedenie v prípade smrti“, upozorňuje plk. Mgr. Adrián Begáň, riaditeľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ.

     Trvalý pobyt na Slovensku za účelom zlúčenia rodiny možno získať niekoľkými spôsobmi, buď ako trvalý pobyt na päť rokov, ako trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo ako dlhodobý pobyt.

     Trvalý pobyt na päť rokov možno udeliť cudzincovi, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR.

     Trvalý pobyt na neobmedzený čas za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi, ktorý má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt na päť rokov.

     Dlhodobý pobyt za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi, ktorý sa na území SR zdržiava nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti (napr. ako držiteľ prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny).

     Doklady preukazujúce účel zlúčenia rodiny (platí pre trvalý pobyt na päť rokov) v prípade cudzinca, ktorý uzavrel manželstvo s občanom SR s trvalým pobytom v SR, sú
slovenský sobášny list a potvrdenie o trvalom pobyte v SR občana SR, ktorý uzavrel manželstvo s cudzincom (občiansky preukaz).

     Ak bolo manželstvo uzavreté v zahraničí, je potrebné na cudzineckej polícii k žiadosti o trvalý pobyt doložiť sobášny list vydaný osobitnou matrikou v Bratislave. Nestačí overený preklad zahraničného sobášneho listu. O vydanie slovenského sobášneho listu sa nežiada priamo na osobitnej matrike, ale prostredníctvom miestneho matričného úradu.

     Pre trvalý pobyt na päť rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas udeľovaný na základe manželstva s občanom SR platí, že policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak cudzinec uzavrel účelové manželstvo. Dokazovanie účelových manželstiev je veľmi náročné. Kontroly môže robiť cudzinecká polícia celých päť rokov. Od novomanželov sa vyžaduje, aby spolu aj žili a musia mať trvalé bydlisko na jednej adrese.. Zároveň je potrebné dokázať, že občan Slovenska uzatvoril účelové manželstvo s cudzincom za peniaze alebo majetkovú či nemajetkovú výhodu.

     Policajný útvar zruší trvalý pobyt na päť rokov, ak manželia nevedú spoločný rodinný život, alebo ak manželstvo zanikne do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov. Zánik manželstva do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na 5 rokov je rovnako dôvodom na zrušenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migálová.

 

ILustračné foto: TOM

 

Zverejnené: 08.03.2014
Zaujal Vás članok? Neváhajte a dajte mu svoj hlas. :Bazár autodielov